/ Бидний тухай / Цагдаагийн газрын удирдлагууд / Дарга /

 

Бонтой овогт Бадамсүрэнгийн Ганзориг 1975 оны 08 сарын 20-ны өдөр Баянхонгор аймагт төрсөн.  1995-1997 онд Цагдаагийн дээд сургуулийг цагдаа мэргэжлээр төгссөн. 2006-2009 онд Цагдаагийн Академыг Бакалаврын зэрэгтэй төгссөн. 2008-2009 онд Удирдлагын Академид Бакалаврын зэрэг хамгаалсан. Ам бүл 6 эхнэр 4 хүүхдийн хамт амьдардаг.

 • 1993.12.31- 1995.09.01 Иргэний агаарын тээврийн Цагдаагийн хэлтэст гэрээт цагдаа
 • 1997.06.10 - 2001.10.09 Төв аймгийн Цагдаагийн газарт Хэсгийн төлөөлөгч 
 • 2001.10.09 - 2004.11.03 Төв аймгийн Цагдаагийн газарт Эрүүгийн төлөөлөгч
 • 2004.11.03 - 2007.03.07 Төв аймгийн Цагдаагийн газарт Эрүүгийн ахлах төлөөлөгч
 • 2007.03.07 - 2009.09.23 Төв аймгийн Цагдаагийн газарт Хүний нөөц сургалт эрхэлсэн дэд дарга.
 • 2009.09.23 - 2010.01.29 Баянзүрх дүүргийн Цагдаагийн хэлтэст Эрүүгийн ахлах төлөөлөгч.
 • 2010.01.29 - 2010.10.16 Эрүүгийн цагдаагийн газарт Эрүүгийн ахлах төлөөлөгч.
 • 2010.10.16 - 2012.11.02 Сонгинохайрхан дүүргийн Цагдаагийн хэлтэст Эрүүгийн  тасгийн дарга.
 • 2012.11.02 - 2014.09.15 Сонгинохайрхан дүүрэг дэх цагдаагийн 1-р хэлтэст Гэмт хэрэгтэй тэмцэх ажил хариуцсан дэд дарга.
 • 2014.09.15 - 2014.10.20 ГХТГ-ын 3-р хэлтэст Хулгайлах гэмт хэрэг мөрдөх ажил хариуцусан аахлах мэргэжилтэн.
 • 2014.10.20 - 2014.11.05 ГХТГ-ын 3-р хэлтэс, Хулгайлах болон өмчлөх эрхийн эсрэг гэмт  хэрэгтэй тэмцэх ажил хариуцсан ахлах мэргэжилтэн.
 • 2014.11.05 - 2016.09.23 Дорноговь аймаг дахь Цагдаагийн газар Замын-Үүд сум дахь сум дундын цагдаагийн хэлтсийн дарга.
 • 2016.09.23  өдрөөс Төв аймаг дахь Цагдаагийн газрын даргаар тус тус ажиллаж байна.

    Цагдаагийн  хурандаа Б.Ганзориг нь улсад тасралтгүй 27 жил ажиллаж байна. 

Цагдаагийн хурандаа Б.Ганзориг

 • 2003 онд Цагдаагийн ерөнхий газрын “Цагдаагийн гавъяа” тэмдэг
 • 2011 онд Хууль зүйн яамны “Цагдаагийн алдар" тэмдэг
 • 2014 онд Нийслэлийн Цагдаагийн газрын "Хүндэт тэмдэг"-р зэрэг удирдах дээд байгууллага, төрийн шагналуудаар тус тус шагнагдаж байсан.

 

New layer...
New layer...
Статистик мэдээ
 • 2015-01-09
 • 2015-01-09
 • 2015-01-09
Эрэн сурвалжилж байна

 

New layer...
New layer...
New layer...
New layer...
New layer...
New layer...
New layer...
New layer...
New layer...
New layer...
New layer...
New layer...
New layer...
New layer...
New layer...