/ Бидний тухай / Цагдаагийн газрын удирдлагууд / Дарга /

Бонтой овогт Бадамсүрэнгийн Ганзориг 1975 оны 08 сарын 20-ны өдөр Баянхонгор аймагт төрсөн.  1995-1997 онд Цагдаагийн дээд сургуулийг цагдаа мэргэжлээр төгссөн. 2006-2009 онд Цагдаагийн Академыг Бакалаврын зэрэгтэй төгссөн. 2008-2009 онд Удирдлагын Академид Бакалаврын зэрэг хамгаалсан. Ам бүл 5 эхнэр 3 хүүхдийн хамт амьдардаг.

 • 1993.12.31- 1995.09.01 Иргэний агаарын тээврийн Цагдаагийн хэлтэст гэрээт цагдаа
 • 1997.06.10 - 2001.10.09 Төв аймгийн Цагдаагийн газарт Хэсгийн төлөөлөгч 
 • 2001.10.09 - 2004.11.03 Төв аймгийн Цагдаагийн газарт Эрүүгийн төлөөлөгч
 • 2004.11.03 - 2007.03.07 Төв аймгийн Цагдаагийн газарт Эрүүгийн ахлах төлөөлөгч
 • 2007.03.07 - 2009.09.23 Төв аймгийн Цагдаагийн газарт Хүний нөөц сургалт эрхэлсэн дэд дарга.
 • 2009.09.23 - 2010.01.29 Баянзүрх дүүргийн Цагдаагийн хэлтэст Эрүүгийн ахлах төлөөлөгч.
 • 2010.01.29 - 2010.10.16 Эрүүгийн цагдаагийн газарт Эрүүгийн ахлах төлөөлөгч.
 • 2010.10.16 - 2012.11.02 Сонгинохайрхан дүүргийн Цагдаагийн хэлтэст Эрүүгийн  тасгийн дарга.
 • 2012.11.02 - 2014.09.15 Сонгинохайрхан дүүрэг дэх цагдаагийн 1-р хэлтэст Гэмт хэрэгтэй тэмцэх ажил хариуцсан дэд дарга.
 • 2014.09.15 - 2014.10.20 ГХТГ-ын 3-р хэлтэст Хулгайлах гэмт хэрэг мөрдөх ажил хариуцусан аахлах мэргэжилтэн.
 • 2014.10.20 - 2014.11.05 ГХТГ-ын 3-р хэлтэс, Хулгайлах болон өмчлөх эрхийн эсрэг гэмт  хэрэгтэй тэмцэх ажил хариуцсан ахлах мэргэжилтэн.
 • 2014.11.05 - 2016.09.23 Дорноговь аймаг дахь Цагдаагийн газар Замын-Үүд сум дахь сум дундын цагдаагийн хэлтсийн дарга.
 • 2016.09.23  өдрөөс Төв аймаг дахь Цагдаагийн газрын даргаар тус тус ажиллаж байна.

    Цагдаагийн  хурандаа Б.Ганзориг нь улсад тасралтгүй 25 жил ажиллаж байна. 

Цагдаагийн дэд хурандаа Б.Ганзориг

 • 2003 онд Цагдаагийн ерөнхий газрын “Цагдаагийн гавъяа” тэмдэг
 • 2011 онд Хууль зүйн яамны “Цагдаагийн алдар" тэмдэг
 • 2014 онд Нийслэлийн Цагдаагийн газрын "Хүндэт тэмдэг"-р зэрэг удирдах дээд байгууллага, төрийн шагналуудаар тус тус шагнагдаж байсан.

 

Статистик мэдээ
 • 2015-01-09
 • 2015-01-09
 • 2015-01-09
Эрэн сурвалжилж байна