/ Бидний тухай / Тасаг, албад / Захиргааны удирдлагын тасаг / Төв аймаг дахь Цагдаагийн газрын Төлөвлөлт, зохион байгуулалтын тасгийн танилцуулга

Төв аймаг дахь Цагдаагийн газрын Төлөвлөлт, зохион байгуулалтын тасгийн танилцуулга

Тус Цагдаагийн газрын санхүү, аж ахуйн албаны суурь тус аймгийн ДЯЯ-ны хэлтэс, Цагдан сэргийлэх ангийг 1943 онд байгуулсан үеэс эхэлсэн түүхтэй.

             1950-1990 он хүртэл ДЯЯ, Цэргийн болон НАХХЭЯ, НАХЯ-ны Төв аймаг дахь хэлтэс, Цагдан сэргийлэх анги нэгдсэн санхүү, аж  ахуйтай байсан бөгөөд ДЯЯ-ны сайдын 1946 оны 11 сарын 9-нд 501 дүгээр тушаалаар бага дэслэгч Д.Аюуш анхны ня-бо-гоор томилогдож байжээ. Энэ хугацаанд голдуу ахлах нягтлан бодогчийг яамнаас, харин аж ахуйн дарга, нярав Цагдан сэргийлэх ангиас хэлтсийн даргын тушаалаар томилж байжээ.

             1963 оны 11 сарын 26-нд Цагдан сэргийлэх байгууллагын тангараг шинээр өргөхөд ня-бо Л.Батхүү, аж ахуйн эрхлэгч, ахлагч З.Жамъяндампил нар цагдаагийн ажилтан болж, тангараг өргөж байсан байна. Мөн энэ үед Цагдан сэргийлэх байгууллагын тангарагийг жолооч Д.Бизъяа, Б.Чимэд нар өргөжээ.

 Тус Цагдаагийн газрын захиргаа, санхүү, аж ахуйн албаны суурь Төв аймгийн ДЯЯ-ны хэлтэс, Цагдан сэргийлэх ангийг 1943 онд байгуулсан үеэс эхэлсэн түүхтэй.

             1992 онд Цагдаагийн газрын Боловсон хүчин, сургалт арга зүйн ажил эрхэлсэн анхны дэд даргаар цагдаагийн хошууч Н.Одсүрэн томилогджээ.

             1996-1998 онуудад Боловсон хүчин, сургалт арга зүйн ажил эрхэлсэн дэд даргаар цагдаагийн дэд хурандаа Г.Гармаа, 1998-2000 онд цагдаагийн хошууч Д.Болдбаатар, 2000-2002 онд цагдаагийн дэд хурандаа Ж.Баттулга, 2003-2007 онд цагдаагийн дэд хурандаа Ц.Баттулга, 2007-2009 онд цагдаагийн хошууч Б.Ганзориг, 2009 оноос Хүний нөөц, сургалт эрхэлсэн дэд даргаар цагдаагийн хошууч Ц.Анхбаяр, 2012 оны 11 дүгээр сарын 13-ны өдрөөс Хүний нөөц, сургалт хариуцсан дэд даргаар цагдаагийн дэд хурандаа Т.Төгс томилогдон тус тус ажиллаж байв.

             2008 оны 651 дүгээр тушаалаар Цагдаагийн газрын бүтэц зохион байгуулалтанд өөрчлөлт орж хэрэг бүртгэх тасгийн орон тоо багтсанаар тасгийн дарга, цагдаагийн хошууч М.Батбаатар, орон тооны хэрэг бүртгэгч, цагдаагийн дэслэгч Б.Нямдаваа нар ажилласан.

               Мөн жижүүрийн шуурхай албаны үйл ажиллагаа хамаарах болсноор хариуцлагатай зохицуулагч, цагдаагийн хошууч Б.Энхбаяр, ерөнхий жижүүр, цагдаагийн дэслэгч Д.Үлэмжбаяр, Н.Батзолбоо, Ш.Гантулга, жижүүрийн туслах цагдаагийн дэд ахлагч Ч.Мөнхтүвшин, Ө.Энхбаатар, Ч.Тулга нар ажиллаж байсан.

             1950-1990 он хүртэл ДЯЯ, Цэргийн болон НАХХЭЯ, НАХЯ-ны Төв аймаг дахь хэлтэс, Цагдан сэргийлэх анги нэгдсэн санхүү, аж ахуйтай байсан бөгөөд ДЯЯ-ны сайдын 1946 оны 11 дүгээр сарын 09-ний 501 дүгээр тушаалаар бага дэслэгч Д.Аюуш анхны ня-богоор томилогдож байжээ.

             Цагдаагийн хэлтсийн ахлах нягтлан бодогчоор цагдаагийн ахмад Б.Амаржаргал, 1994 оноос А.Нүрзэд, цагдаагийн ахмад Н.Пүрэвдалай, 1999-2006 оноос цагдаагийн ахмад Н.Наранчимэг, 2007 оноос цагдаагийн ахмад Н.Дашдаваа ажиллаж байна.

             Аж ахуйн офицероор анх цагдаагийн ахлагч Д.Лувсандамба, 1990 оноос бэлтгэл хошууч Ц.Дагвацэрэн, 1991 оноос цагдаагийн дэслэгч Д.Ганболд, 1992 оноос цагдаагийн хошууч Л.Буян, 1999-2006 онд цагдаагийн ахмад Л.Хуягбаатар, 2007 оноос цагдаагийн ахмад Ц.Мягмарсүрэн ажилласан ба одоо 2016 оны 04 сарын 01-ний өдрөөс цагдаагийн дэслэгч Б.Доржсүрэн ажиллаж байна.

             Захиргаа, санхүү аж ахуйн алба нь алба хаагчдын нийгмийн хэв журам сахиулах, гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлуудыг гүйцэтгэхэд тэднийг ажиллах нөхцөл бололцоогоор ханган ажиллах зорилготой.

             1997 оноос тоо бүртгэл, дүн шилжилгээний ажилтан, 2002 оноос урьдчилан сэргийлэх албаны ахлах байцаагч, харъяалагдах болсон. Тус албанд мэдээлэл судалгааны ахлах байцаагч, цагдаагийн ахлах дэслэгч Н.Оюунцэцэг, 2006 онд цагдаагийн цагдаагийн дэслэгч Н.Нарантуяа, захиргааны зөрчлийн тоо бүртгэгчээр, цагдаагийн дэд ахлагч Б.Цэрэндовдон, 2010 оноос захиргааны зөрчлийн тоо бүртгэгчээр цагдаагийн дэд ахлагч Э.Ундармаа, мэдээлэл судалгаа хариуцсан ахлах байцаагчаар цагдаагийн ахмад Д.Үлэмжбаяр ажиллаж байна.

             2014 оны 05 сараас шинэ бүтэц зохион байгуулалтаар Дэмжлэг үзүүлэх тасаг болж тасгийн даргаар, цагдаагийн дэд хурандаа Б.Энхчулуун, мэдээлэл судалгааны ахлах мэргэжилтэн, цагдаагийн хошууч Д.Үлэмжбаяр, Хүний нөөцийн мэргэжилтэн, цагдаагийн дэслэгч Г.Отгонзул, Холбооны инженер, цагдаагийн ахлах дэслэгч Н.Гүррагчаа, Захиргааны зөрчлийн тоо бүртгэгч, цагдаагийн ахлагч Э.Ундармаа, Бичиг хэргийн эрхлэгч, цагдаагийн дэд ахлагч Э.Цэцэгмаа, Ахлах нягтлан бодогч Н.Дашдаваа, Аж ахуйн ажилтан Ц.Мягмарсүрэн, тооцооны нягтлан бодогч Ц.Энхмаа, нярав Л.Хуягбаатар, Бичээч-архивч Б.Ганчимэг, Цагдаа-жолооч, цагдаагийн ахлах ахлагч П.Хишигсүрэн, С.Батмөнх, Г.Батбаатар, Т.Дашням, Д.Өлзийбаянмөнх, Ө.Нэргүйбаатар, С.Оюунхүү, Г.Баянжаргал нарын алба хаагчид ажилласан ба одоо Төлөвлөлт, зохион байгуулалтын тасгийн даргаар цагдаагийн хурандаа Г.Эрхэмбаяр, Хүний нөөцийн мэргэжилтэн, цагдаагийн дэслэгч Д.Эрдэнэцэцэг, Бичиг хэргийн эрхлэгчээр цагдаагийн дэд ахлагч Ю.Эрхэмбаяр, аж ахуйн офицероор цагдаагийн дэслэгч Б.Доржсүрэн нар ажиллаж байна.

 Сантехникч Б.Гүндорж, Үйлчлэгч Д.Отгон, Д.Мягмардулам, Тогооч Г.Алтанцэцэг, Д.Нэргүй нар байгууллагын ажил үйлчилгээг гэрээгээр гүйцэтгүүлэх ажилтнаар тус тус ажиллаж байна.

СЭТГЭГДЭЛҮҮД :

Сэтгэгдэл үлдээгээгүй байна

Энд дарж зурган кодыг шинэчилнэ үү
Статистик мэдээ
  • 2015-01-09
  • 2015-01-09
  • 2015-01-09
Эрэн сурвалжилж байна

 

 

7027102

88283102

70194758

95189102