/ Ил тод байдал / Хүний нөөц / Танилцуулга / ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ИЛ ТОД БАЙДАЛ

ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ИЛ ТОД БАЙДАЛ

ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ИЛ ТОД БАЙДАЛ

            Тус Цагдаагийн газар нь холбогдох хууль тогтоомжийн хүрээнд Цагдаагийн байгууллагын хүний нөөцийн бодлогын хэрэгжилтийг ханган, Цагдаагийн газрын хүний нөөцийн төлөвлөлт, бодлогыг хэрэгжүүлэх, алба хаагчийг судлах, томилох, чөлөөлөх, цол олгох, шагнаж урамшуулах, сахилгын шийтгэл ногдуулах, тэтгэвэр тэтгэмж олгох, алба хаагчдын хувийн хэргийн баяжилт бүрдүүлэлт, хадгалалт хамгаалалтыг хангах, хүний нөөцийн цахим санд алба хаагчдын мэдээллийг оруулах зэргээр хүний нөөцийн бодлогыг хэрэгжүүлэх хууль, журам, зааврыг хэрэгжүүлэн ажиллаж байна.

            Хүний нөөцийн нөхөн хангалтаа Цагдаагийн сургууль төгссөн сонсогчид болон бусад их, дээд сургууль төгссөн иргэдийг журмын дагуу судлан, мэргэшлийн шалгалтад хамруулан тэнцсэн иргэдийг цагдаагийн мэргэжлийн сургалтын төвд сургалтанд хамруулан сул орон тоонд томилон ажиллуулж байна.

            Сул орон тооны жагсаалтыг www.tuv.police.gov.mn цахим хаягаар тогтмол шинэчилж байна.

Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын 2017 оны А/135, 2020 оны А/17, А/316,  2021 оны А/30 дугаар тушаалаар офицер 129, ахлагч 90, энгийн 3,  бүгд 222 орон тоотой батлагдсан. Одоогийн байдлаар офицер 7,  ахлагч 5 /нөхөн хангалт 94.5 /  хувьтай байна.

 

Офицер-7

 

 1. Хэсгийн байцаагч-2
 2. Баян-Өнжүүл сум дахь хэсгийн төлөөлөгч,
 3. Холбоо, мэдээллийн инженер
 4. Эдийн засгийн ахлах мөрдөгч,
 5. Заамар сум дахь сум дундын цагдаагийн хэлтсийн холбоо, мэдээллийн инженер
 6. Цээл сум дахь хэсгийн төлөөлөгч

 

Ахлагч-5

 

 1. Заамар сум дахь сум дундын Цагдаагийн хэлтсийн цагдаа жолооч-2
 2. Мөн хэлтсийн эргүүлийн цагдаа
 3. Эрдэнэсант сум дахь цагдаа-1
 4. Баянцагаан сум дахь цагдаа-1

 

 

 

ТӨВ АЙМАГ ДАХЬ ЦАГДААГИЙН ГАЗАР

СЭТГЭГДЭЛҮҮД :

Сэтгэгдэл үлдээгээгүй байна

Энд дарж зурган кодыг шинэчилнэ үү
Статистик мэдээ
 • 2015-01-09
 • 2015-01-09
 • 2015-01-09
Эрэн сурвалжилж байна

 

 

7027102

88283102

70194758

95189102