/ Бидний тухай / Тасаг, албад / Заамар сум дахь сум дундын цагдаагийн хэлтэс / ЗААМАР СУМ ДАХЬ СУМ ДУНДЫН ЦАГДААГИЙН ХЭЛТЭС

ЗААМАР СУМ ДАХЬ СУМ ДУНДЫН ЦАГДААГИЙН ХЭЛТЭС

ЦЕГ-ын даргын 2003 оны 04 сарын 02-ны 143 дугаар тушаалаар Заамар сум дахь сум дундын Цагдаагийн тасаг болон үйл ажиллагаа явуулж, нийгмийн шаардлага, орон нутгийн нөхцөл байдлын онцлогоос шалтгаалан ЦЕГ-ын даргын 2006 оны 06 сарын 19-ний өдрийн 261 дүгээр тушаалаар Сум дундын Цагдаагийн хэлтэс болон өргөжиж, Эрдэнэсант, Цээл, Өндөрширээт, Угтаалцайдам, Лүн, Заамар, Баянхангай сумдыг харъяалан, Нийгмийн хэв журам сахиулах, гэмт хэрэгтэй тэмцэх үүрэгтэй байгуулагдан үйл ажиллагаа явуулж байна.

            Цагдаагийн тасгийн анхны даргаар цагдаагийн хошууч Ц.Баярсайхан, Г.Энхбаатар, Цагдаагийн хэлтсийн анхны даргаар цагдаагийн дэд хурандаа О.Баттөр, цагдаагийн ахлах дэслэгч Б.Цогтбаяр, цагдаагийн дэд хурандаа К.Нямдаваа,  цагдаагийн дэд хурандаа Р.Ариунболд, цагдаагийн дэд хурандаа А.Зандан нар ажиллаж байсан ба одоо цагдаагийн дэд хурандаа О.Батбаатар  ажиллаж байна.

             Цагдаагийн хэлтсийн Хүний нөөц, сургалт эрхэлсэн дэд даргаар цагдаагийн дэд хурандаа Ц.Баттулга, ахмад Б.Цогтбаяр нар ажиллаж байв.

             ЦЕГ-ын даргын 2008 оны 09 сарын 09-ний өдрийн 398 дугаар тушаалаар Мөрдөн байцаах тасаг, хэв журмын тасгууд шинээр байгуулагдаж, Мөрдөн байцаах тасгийн даргаар ахлах мөрдөн байцаагч, цагдаагийн ахлах дэслэгч Б.Цогтбаяр, цагдаагийн хошууч М.Лхагвасүх, цагдаагийн дэд хурандаа Ж.Батбаяр, цагдаагийн дэд хурандаа Г.Саранбаатар, цагдаагийн хошууч Л.Ганшагай, цагдаагийн дэд Д.Доржтайван нар томилогдон ажилласан ба 2018 оны 05 сарын 01-ний өдрөөс Мөрдөн байцаах хэсгийн даргаар цагдаагийн хошууч Ц.Дагвадорж  ажиллаж байна.

 Хэв журмын тасгийн даргаар цагдаагийн ахлах дэслэгч А.Зандан, цагдаагийн дэд хурандаа Ц.Ганбаатар, Р.Ариунболд нар томилогдон ажиллаж байсан бөгөөд 2014 оны 05 сарын 16-наас 2015 оны 03 сарын 16-ны өдөр хүртэл Хэв журмын хэсгийн даргаар цагдаагийн хошууч Ж.Батмөнх, 2016 оны 03 сарын 16-ны өдрөөс цагдаагийн дэд хурандаа Б.Лхагвасүрэн ажиллаж байна.

 Тус хэлтэс нь 2014 оны 05 сараас шинэ бүтэц зохион байгуулалтаар хэлтсийн дарга 1, Дотоод ажил, сургалт хариуцсан ахлах мэргэжилтэн 1, Захиргааны зөрчлийн тоо бүртгэгч 1, Цагдаа жолооч 1, Нярав бичээч 1, Гэмт хэрэгтэй тэмцэх хэсгийн дарга 1, Эрүүгийн ахлах төлөөлөгч 1, Эрүүгийн төлөөлөгч 1, Эдийн засгийн төлөөлөгч 1, Ахлах мөрдөн байцаагч /орлогч/ 1, Мөрдөн байцаагч 2, Нийтийн хэв журам хамгаалах хэсгийн дарга 1, Хэв журмын ажил хариуцсан ахлах байцаагч 1, Олон нийттэй харилцах ажил хариуцсан байцаагч 1, Хүүхдийн байцаагч 1, Эргүүлийн цагдаа 6, Жижүүрийн ахлах офифер 1, Жижүүрийн офицер 3, Мэдээлэл хүлээн авагч цагдаа 4, Хөдөлгөөний аюулгүй байдал хариуцсан ахлах зохицуулагч 1, Цагдаа зохицуулагч 2 орон тоотойгоор ажилласан байна.

СЭТГЭГДЭЛҮҮД :

Сэтгэгдэл үлдээгээгүй байна

Энд дарж зурган кодыг шинэчилнэ үү
Статистик мэдээ
  • 2015-01-09
  • 2015-01-09
  • 2015-01-09
Эрэн сурвалжилж байна

 

 

7027102

88283102

70194758

95189102