/ Бидний тухай / Тасаг, албад / Эрүүгийн цагдаагийн тасаг / ЭРҮҮГИЙН ЦАГДААГИЙН ТАСАГ

ЭРҮҮГИЙН ЦАГДААГИЙН ТАСАГ

Төв аймгийн Цагдаагийн газрын эрүүгийн албаны түүх нь Монголын эрүүгийн цагдаагийн газрын түүхтэй салшгүй холбоотой юм. Дотоодыг хамгаалах газрын даргын 1933 оны 9 дүгээр сарын 13-ны өдрийн 342 тоот тушаалаар Цагдан сэргийлэх байгууллага шуурхай эрэн сурвалжлах ажилд ил, далд арга хослуулан хэрэглэх тухай зааж, 1936 онд Цагдан сэргийлэх газарт эрүүгийн гэмт хэрэгтэй тэмцэх, гүйцэтгэх тасаг байгуулсан нь одоогийн эрүүгийн цагдаагийн газрын суурь болжээ. 

            1943 онд Төв аймаг дахь Дотоод явдлын яамны хэлтсийн цагдан сэргийлэх ангийг байгуулахад тус ангийн төлөөлөгчөөр цагдан сэргийлэх газрын гүйцэтгэх хэлтсийн I тасгийн ахлах төлөөлөгч лейтенант Сандагийн Равжааг томилсноор эрүүгийн цагдаагийн албаны ажил тус аймагт эхэлсэн байна. Энэ үеэс эрүүгийн цагдаагийн алба нууц далд аргаар үйлдсэн хулгай, дээрэм, мөрийтэй тоглоом, хүн амь зэрэг ноцтой хэргүүдийг илрүүлэн шалгах үүрэгтэй болжээ. С.Равжаагаас хойш эрүүгийн төлөөлөгчөөр Найдансүрэн, Намсрайноров, Жамъянпэрэнлэй, Балжир, Найдан, Чойсүрэн, Тагар, “ногоон” хэмээх Нэргүй нарын олон хүмүүс ажилласан байна. 

            1956 онд Сэлэнгэ аймгийг Төв аймагтай нэгтгэхэд аймгуудын хэлтэс, Цагдан сэргийлэх ангиудыг нэгтгэн ахлах төлөөлөгчөөр Г.Нацаг, төлөөлөгчөөр ахмад Г.Нэргүй, дэслэгч Н.Чүлтэмсүрэн, хошууч Р.Дашравдан, ахмад А.Лувсандагва, ахлах дэслэгч Д.Цэнд, хошууч Б.Алтангэрэл, бага дэслэгч С.Нацаг, өргөдөл гомдлын төлөөлөгчөөр ахмад Т.Далхаа нарыг томилж байлаа. 

                Эрүүгийн цагдаагийн албанаас цагдаагийн хурандаа Д.Мөрөн Цагдаагийн ерөнхий газрын дарга, Улсын их хурлын гишүүнээр дэвшин ажиллаж, цагдаагийн хурандаа Ш.Энхбат нар Монгол улсын гавъяат цолоор шагнагдсан, цагдаагийн хурандаа Д.Цог, цагдаагийн хурандаа М.Ганхүү, цагдаагийн дэд хурандаа Д.Хүрэлсүх нар дэвшин ажиллаж байв. Мөн Цагдан сэргийлэх анги, хэлтэс, газрын даргаар цагдаагийн хошууч Ц.Батцэрэн, цагдаагийн дэд хурандаа Б.Чулуунбаатар, цагдаагийн хурандаа Ш.Энхбат, Д.Дорж, Х.Энхжаргал, С.Отгонбаатар, Ц.Очгэрэл, С.Баатаржав, Ц.Намсрайжав, Ц.Батбаатар, Д.Болдбаатар, цагдаагийн дэд хурандаа Ц.Баярсайхан, О.Баттөр,  Л.Нямжав нар дэвшин ажиллажээ. 

            Тус газрын Эрүүгийн алба нь 1978 онд ажлаараа улсад түрүүлж, 2009, 2010 онд Эрүүгийн цагдаагийн газрын “Тэргүүн тасаг”-аар шалгарч алба хаагчдаас дараах амжилтыг үзүүлсэн.

 Эрүүгийн төлөөлөгч, цагдаагийн хошууч О.Цээсүрэн “Сүхбаатарын одон”-гоор шагнагдаж, Улсын Цагдан сэргийлэх ерөнхий газрын хөдөлмөрийн болон Ажил мэргэжлийн аваргаар 4 удаа, 1980 онд хэсгийн төлөөлөгч Ж.Дагва Улсын Цагдан сэргийлэх ерөнхий газрын аварга, 2001 онд хэсгийн төлөөлөгч, цагдаагийн хошууч С.Цэнд-Аюуш ЦЕГ-ын аварга, 2007 онд хэсгийн төлөөлөгч, цагдаагийн ахмад М.Уламбаярлах Хууль зүй Дотоод хэргийн сайдын тушаалаар “Арван тавны цагдаа”-аар, 2008 онд хэсгийн төлөөлөгч, цагдаагийн ахлах дэслэгч Г.Ганзориг ЦЕГ-ын “Ажил мэргэжлийн аварга” хэсгийн төлөөлөгчөөр, 2009 онд Эрүүгийн цагдаагийн газрын “Ажил мэргэжлийн аварга” хэсгийн төлөөлөгчөөр, 2009 онд хэсгийн төлөөлөгч, цагдаагийн ахлах дэслэгч Б.Баярсайхан ЦЕГ-ын “Ажил мэргэжлийн аварга” хэсгийн төлөөлөгчөөр, 2010 онд хэсгийн төлөөлөгч, цагдаагийн ахмад Б.Нэргүй ЦЕГ-ын “Ажил мэргэжлийн аварга” хэсгийн төлөөлөгчөөр, 2011 онд хэсгийн төлөөлөгч, цагдаагийн ахлах дэслэгч С.Болдбаатар “Ажил мэргэжлийн аварга” хэсгийн төлөөлөгчөөр, 2012 онд хэсгийн төлөөлөгч, цагдаагийн дэслэгч Д.Мөнгөнхүү Эрүүгийн цагдаагийн газрын “Шилдэг хэсгийн төлөөлөгч”-өөр тус тус шалгарч байсан.

 Эрүүгийн тасгийн даргаар 1990-1992 онд цагдаагийн хошууч А.Цэдэвсүрэн, 1992-1996 онд цагдаагийн дэд хурандаа Г.Гармаа, 1996-2000 онд цагдаагийн хошууч Х.Энхжаргал, 2000-2002 онд цагдаагийн хошууч Ц.Батбаатар, 2002-2004 онд цагдаагийн дэд хурандаа Ц.Намсрайжав, 2004-2006 онд цагдаагийн ахмад Ц.Баярсайхан, 2006-2012 онд цагдаагийн дэд хурандаа Л.Нямжав, 2012 оны 03 сарын 28-наас 2014 оны 05 сарын 12-ны өдрийг хүртэл цагдаагийн дэд хурандаа Х.Алтанхуяг, 2014 оны 05 сарын 12-ны өдрөөс 2015 оны 06 сар хүртэл цагдаагийн дэд хурандаа Түмэнгийн Төгс, 2015 оны 06 сарын 18-ны өдрөөс 2019 оны 08 сарын 25 өдрийг хүртэлцагдаагийн дэд хурандаа О.Батбаатар, 2019 оны 08 сарын 25 өдрөөс  одоог хүртэл Дэд бөгөөд эрүүгийн цагдаагийн тасгийн даргаар цагдаагийн хошууч Г.Жанчив ажиллаж байна.

 Эрүүгийн тасаг нь 2014 оны 05 сараас шинэ бүтэц зохион байгуулалтаар Гэмт хэрэгтэй тэмцэх тасаг болж тасгийн дарга 1, Эрүүгийн ахлах төлөөлөгч 2, Эрүүгийн төлөөлөгч 2, Эдийн засгийн ахлах төлөөлөгч 1, Эрэлч нохойн туслах төлөөлөгч 1, Ахлах мөрдөн байцаагч, орлогч 1, Ахлах мөрдөн байцаагч 1, мөрдөн байцаагч 5, Дуудлагын цагдаа 1, Ахлах хэрэг бүртгэгч, орлогч 1, Ахлах хэрэг бүртгэгч 1, Мал хулгайлах гэмт хэрэгтэй тэмцэх тасгийн дарга 1, Ахлах мөрдөн байцаагч 1, Эрүүгийн төлөөлөгч 2, Мөрдөн байцаагч 2, Цагдаа-жолооч 1 орон тоотойгоор ажилласан байна.  

 

Мал хулгайлах гэмт хэрэгтэй тэмцэх тасаг

                 Төв аймгийн Цагдаагийн газрын бүтцэд Мал хулгайлах гэмт хэрэгтэй тэмцэх хэсэг анх 2005 оны 04 сарын 01-ний өдөр ЦЕГ-ын даргын тушаалаар байгуулагдсан. Хэсгийн дарга 1, мөрдөн байцаагч 2, эрүүгийн төлөөлөгч 1 хэрэг бүртгэгч 2, цагдаа1, цагдаа жолооч 1 гэсэн 8 орон тоотойгоор батлагдсан.

             Аймгийн хэмжээний эрүүгийн нөхцөл байдал, мал хулгайлах гэмт хэргийн гаралт, алба хаагчдын ажлын ачаалал, ажлын үр дүнг харгалзан ЦЕГ-ын даргын 2007 оны 04 дүгээр сарын 26-ны өдрийн 178 тоот тушаалаар Мал хулгайлах гэмт хэрэгтэй тэмцэх хэсгийг өргөтгөн, бүтэц, орон тооны хувьд тасгийн дарга 1, ахлах мөрдөн байцаагч 1, мөрдөн байцаагч 3, эрүүгийн төлөөлөгч 2, цагдаа жолооч 1 гэсэн бүрэлдэхүүнтэйгээр ажиллуулахаар шийдвэрлэсэн.

             Аймгийн хэмжээнд үйлдэгдсэн мал хулгайлах гэмт хэрэгтэй  тэмцэх ажлыг хариуцан ажиллаж байна. Мал хулгайлах гэмт хэрэгтэй тэмцэх тасаг нь мал хулгайлах гэмт хэргийг илрүүлэх, таслан зогсоох, учирч болох хохирлоос урьдчилан сэргийлэх, үйлдэгдсэн хэрэгт хэрэг бүртгэлт, мөрдөн байцаалтын ажиллагааг явуулах, төрийн болон төрийн бус байгууллага, аж ахуйн нэгж, иргэд, малчид, гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах зөвлөлтэй хамтран малчин өрхүүдийг нэгтгэн малчдын бүлгийг байгуулах, хил залгаа цагдаагийн газар, хэлтэстэй хамтран нэгдсэн болон хэсэгчилсэн арга хэмжээг зохион байгуулж байна.

             Эрхэлсэн ажилдаа идэвх зүтгэл, үр бүтээл гарган хамт олноо хошуучлан ажилласан тэргүүний албан хаагчид олон бий. Тухайлбал: Цагдаагийн дэд хурандаа Цээсүрэнгийн Энхбаяр Сэлэнгэ аймгийн Цагдаагийн газрын мөрдөн байцаах тасгийн даргаар, цагдаагийн ахмад А.Зандан Замын цагдаагийн тасгийн даргаар, цагдаагийн ахмад Мөнхбаатарын Лхагвасүх ЗСДСЦХ-ийн Мөрдөн байцаах тасгийн даргаар, цагдаагийн хошууч Ц.Сугаржав Замын цагдаагийн газрын ОНЗХХХэлтэст чиглэлийн ахлах байцаагчаар, цагдаагийн хошууч Баасанжаьын Дорж эрүүгийн ахлах төлөөлөгчөөр, цагдаагийн ахмад Нямдоржийн Доржбалжид тус тасгийн даргаар, цагдаагийн ахмад Баттөрийн Ганбаатар Нийслэлийн БЗД-ийн Цагдаагийн хэлтэст ахлах мөрдөн байцаагчаар, эрүүгийн төлөөлөгч, цагдаагийн дэслэгч Г.Жанчив Нийслэлийн цагдаагийн газрын ОХГХМШХэлтэст эрүүгийн төлөөлөгчөөр тус тус дэвшин ажиллаж байна.

             “Цагдаагийн алдар” тэмдгээр цагдаагийн ахмад Ц.Сугаржав, Н.Доржбалжид, “Цагдаагийн гавъяа” тэмдгээр цагдаагийн ахмад Ц.Сугаржав, Н.Доржбалжид, Б.Ганбаатар, цагдаагийн ахлах дэслэгч Д.Сандагбалиря нар шагнагдаж, “Цэргийн хүндэт медаль”-аар цагдаагийн хошууч Б.Дорж, “Аймгийн тэргүүний хуульч”-аар цагдаагийн ахмад Ц.Сугаржав, Б.Ганбаатар, “Аймгийн хөдөлмөрийн аварга ажилтан”-аар цагдаагийн ахмад Б.Ганбаатар, Д.Сандагбалиря, Цагдаагийн газрын “Ажил мэргэжлийн аварга ажилтан”, “Хөдөлмөрийн аварга ажилтан”-аар цагдаагийн ахлах дэслэгч Н.Доржбалжид, Д.Сандагбалиря, цагдаагийн дэслэгч П.Мөнхтулга, цагдаагийн ахлах ахлагч С.Батмөнх шалгарч, цагдаа жолооч, цагдаагийн ахлах ахлагч С.Батмөнх “Осолгүй манлай жолооч”-оор тус тус шагнагджээ.

             Тус тасаг нь 2014 оны 05 сараас шинэ бүтэц зохион байгуулалтаар Гэмт хэрэгтэй тэмцэх тасагт харъяалагдаж тасгийн дарга 1, ахлах мөрдөн байцаагч 1, эрүүгийн төлөөлөгч 2, мөрдөн байцаагч 2, цагдаа жолооч 1 орон тоотойгоор ажилласан байна.

 Тасгийн даргаар 2007-2011 онд цагдаагийн ахмад Ц.Сугаржав, 2011-2012 онд цагдаагийн ахмад М.Лхагвасүх, 2012 онд цагдаагийн хошууч Л.Өлзийбаатар, 2013-2018 онд цагдаагийн дэд Н.Доржбалжид нар ажиллаж 2018 оноос цагдаагийн ахмад Ч.Баяртогтох одоог хүртэл ид ажиллаж байна.

СЭТГЭГДЭЛҮҮД :

Сэтгэгдэл үлдээгээгүй байна

Энд дарж зурган кодыг шинэчилнэ үү
Статистик мэдээ
  • 2015-01-09
  • 2015-01-09
  • 2015-01-09
Эрэн сурвалжилж байна

 

 

7027102

88283102

70194758

95189102